Bilkent Entegre Sağlık Kompleksi Montaj ve Devreye Alma Projesi

Bilkent Entegre Sağlık Kompleksi

İşveren : DİA Holding / Yanmaks

İşin tanımı : Montaj, Devreye alma

Yıl:  2017