Olgun Keskin Elektrik sistemlerinde elektrik tasarımı ve projelendirilmesi, uygulama ve taahhüt, test ve devreye alma, bakım ve işletme, danışmanlık hizmetler, proje yönetimi ve planlama hizmetleri. Degerlerimiz; Adalet, Ahlak, İtibar, Saygı, Dayanışma, İnsan yönlendirme. İlkelerimiz; Azim, Ehliyet, Cesaret, Danışma, Müşteri Memnuniyeti, Hesap Verebilirlik.