Uzmanlığımız

Petrokimya tesisleri.
Elektrik işleri ile ilgili tespit ve öneriler.
Danışmanlık hizmetleri.
Proje üzerinden ilk elektrik tesisat etüt 1.keşiflendirme.
Projelerin üzerine uygulamaya yönelik olarak elektrik tesisat projelerinin oluşturulması (SHOP DRAWING PROJE)
lgili elektriksel hesaplamalar ve elektrik malzemelerinin seçilmesi.
Uygulamada kullanılacak teknik şartnamelerin oluşturulması İşle ilgili projenin saha uygulama detaylarının belirlenmesi ve resmi kuruluşlara ilgili girişimler.
Uygulamada elektrik işlerinin inşaat ve mekanik işlerle ilgili, koordinasyonu sağlayıcı iş programının oluşturulması.
Elektrik ile ilgili ilk resmi başvuruların yapılması ve şantiye elektriğinin açılması ile ilgili işlemler.
Keşiflendirilen sahanın elektrik işi ile ilgili olarak malzeme ve montajlı olacak şekilde elektrik işlerinin yapımının anahtar teslimi üstlenilmesi.
İşin projesinin, teknik şartnamesine, iş programına uygun olarak yürütülmesi.
Sahadaki değişikliklerin ve bir takım taleplerin dizayn-ofis ile ilişkisinin sağlanması, Projenin İŞ BİTİM' e göre bire bir oluşturulması(AS-BUILT PROJE) İş bitiminde işin resmi kurum ve kuruluşlara kabulünün yaptırılması.
Konularında uzman ekipleri ile sektöründe faaliyetlerde bulunmaktadır.